Jaap Cohen

Historicus Jaap Cohen (1980) studeerde af op de beginperiode van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (1945-1960). Voor nrc.next schreef hij drie jaar lang de wekelijkse rubriek ‘Van tijd tot tijd’ – een bundel met honderd afleveringen hiervan verscheen in 2013 bij Querido onder de titel ‘What’s New? 100 vergelijkingen tussen het verleden en vandaag’. In 2015 verscheen bij Querido ‘De onontkoombare afkomst van Eli d’Oliveira. Een Portugees-Joodse familiegeschiedenis’, over de geschiedenis van de familie Jessurun d’Oliveira in Nederland van de zeventiende eeuw tot nu. Hierop promoveerde Cohen cum laude aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schrijft onder meer voor NRC Handelsblad. Momenteel werkt Jaap Cohen aan een biografie over Theo van Gogh. Deze zal naar verwachting medio 2020 verschijnen.

Voor meer informatie over Jaap Cohen, zie: www.jaapcohen.nl

Foto: Koos Breukel