Euripides

Euripides (Salamis ca. 485 v.Chr – MacedoniĆ« 406 v.Chr.)
Biografische gegevens over Euripides zijn over het algemeen verzinsels, afgeleid uit zijn werk of uit parodie en literaire kritiek. Hij werd geboren op het eiland Salamis in de Saronische Golf bij Athene, was een of meer keren getrouwd en had drie zonen. Hij gold als moeilijk in de omgang en zou zich graag hebben afgezonderd in een als werkkamer ingerichte grot op Salamis. Vermoedelijk verliet hij aan het eind van zijn leven Athene en schreef hij zijn laatste stukken aan het hof van de Macedonische koning, waar hij ook stierf.
Euripides schreef ongeveer negentig toneelstukken, waarvan er achttien bewaard zijn gebleven. Tijdens zijn leven werd zijn werk minder gewaardeerd dan dat van zijn iets oudere tijdgenoot Sofokles, maar na zijn dood werd hij de meest gespeelde toneelschrijver.
Euripides putte, als alle tragici, zijn stof uit de bekende mythologie, maar zijn realistische uitbeelding daarvan schokte zijn tijdgenoten. Beroemde mythologische figuren werden alledaagse mensen met de goede en vooral slechte eigenschappen die iedereen in zijn omgeving kon aantreffen: de wreedheid en het cynisme van de overwinnaars, hebzucht, medelijden dat nergens toe verplicht.