Cicero

Marcus Tullius Cicero was een beroemde staatsman, filosoof en redenaar in Rome.