Luuk Slooter

Luuk Slooter is universitair docent Conflict Studies aan de Universiteit Utrecht. Hij is auteur van The Making of the Banlieue (2019) en doet onderzoek naar stedelijke onrust en geweld.